YediHilal
A- A A+

Üniversite

Amaç:

Üniversite gençliğinin her tür faaliyetin düşünceden aksiyona geçişin merkezinde olduğundan hareketle bilinçli düzeyi; maddi, manevi donanımı yüksek, bununla birlikte rahatça inisiyatif alabilen ve kendi medeniyetinin farkında ve iddiasında bir genç neslin öncüleri olmak

Üniversite Birimi Teşkilat Yapısı

Teşkilatlanma Birimi

Genel Sekreterlik Birimi

İlim Kültür Sanat Birimi

Tanıtım Birimi

Mali İşler Birimi

Evler Birimi

Yurtlar Birimi

Proje Geliştirme Birimi

Kulüpler Birimi

Planlama Organizasyon Birimi

Temel Faaliyet Alanları:

Teşkilat ve kulüp çalışmaları

Tefsir hadis okumaları ve okuma grupları

Öğrenci evlerinin takibi

Çeşitli öğrenci yurtlarıyla etkin iletişimin sürdürülmesi

YediHilal gençlik faaliyetlerinin planlanması ve hayata geçirilmesi